Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

10. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 27. septembra 2007, ob 14. uri - 1. DEL

DATUM OBJAVE 20. september 2007
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Številka: 900-2/2006
Nova Gorica, 19. september 2007V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 10. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 27. septembra 2007, ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.
Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 8. seje mestnega sveta, ki je bila 21. junija 2007
10. seja - točka 1

Potrditev zapisnika nadaljevanja 8. seje mestnega sveta, ki je bila 12. julija 2007
10. seja - točka 1_1

Potrditev zapisnika 9. seje mestnega sveta, ki je bila 12. julija 2007
10. seja - točka 1_2

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov
10. seja - točka 2

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih nadaljevanja 8. seje mestnega sveta z dne 12. julij 2007 in 9. seje mestnega sveta z dne 12. julij 2007
10. seja - točka 4

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
10. seja - točka 5
10. seja - točka 5_1
10. seja - točka 5_2
10. seja - točka 5_3

6. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2007 (hitri postopek)
10. seja - točka 6
10. seja - točka 6_1
10. seja - točka 6_2
10. seja - točka 6_3
10. seja - točka 6_410. seja - točka 6_5

7. Predlog odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (druga obravnava)
10. seja - točka 7

8. Predlog sklepa v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi
10. seja - točka 8
10. seja - točka 8_1
10. seja - točka 8_2

9. Predlog sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MONG
10. seja - točka 9
10. seja - točka 9_1

10. Predlog sklepa o podaji soglasja za preselitev igralnega salona Fortuna bar na novo lokacijo
10. seja - točka 10

11. Predlog odloka o prenehanju uporabe odloka o 32. delnem ZN mesta Nova Gorica, ki obsega območje Damber (hitri postopek)
10. seja - točka 11
10. seja - točka 11_1

12. Predlog odloka o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Poslovna cona Prvačina (hitri postopek)
10. seja - točka 12
10. seja - točka 12_1

13. Predlog odloka o OPPN kompleks igralnice in hotela Park (prva obravnava)
Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka OPPN kompleks igralnice in hotela Park
10. seja - točka 13
10. seja - točka 13_1
10. seja - točka 13_2
10. seja - točka 13_3
10. seja - točka 13_4
10. seja - točka 13_5
10. seja - točka 13_6
10. seja - točka 13_7
10. seja - točka 13_8

14. Predlog odloka o prenehanju uporabe odloka ZN Mlac Ozeljan (hitri postopek)
10. seja - točka 14
10. seja - točka 14_1

15. Predlog odloka o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi programa priprave za občinski LN Lavričeva – podaljšek (hitri postopek)
10. seja - točka 15
10. seja - točka 15_1

16. Predlog sklepa začetku priprave OPPN Vodovodna
10. seja - točka 16
10. seja - točka 16_1
10. seja - točka 16_2
10. seja - točka 16_3

17. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Ronket
10. seja - točka 17
10. seja - točka 17_1
10. seja - točka 17_2

18. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (prva obravnava)
10. seja - točka 18
10. seja - točka 18_1
10. seja - točka 18_2

19. Predlog sklepa o podaji soglasja k aneksu št. 1 k pogodbi o najemu poslovnih prostorov s podjetjem Viva d.o.o.
10. seja - točka 19
10. seja - točka 19_1

20. Predlog sklepa o potrditvi osnutka aneksa št. 3 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasing
10. seja - točka 20
10. seja - točka 20_1
10. seja - točka 20_2

21. Predlog sklepa o pričetku postopka nakupa kmetijskega zemljišča parc. št. 2150 in 2151 k.o. Bate

22. Predlog sklepa o nakupu kmetijskega zemljišča parc. št. 763 k.o. Dornberk
10. seja - točka 22

23. Predlog sklepa o pričetku postopka prodaje kmetijskega zemljišča parc. št. 1171 k.o. Lokovec

24. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2519/9 k.o. Banjšice
Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 2519/9 k.o. Banjšice
10. seja - točka 24
10. seja - točka 24_1(za preostanek dnevnega reda glejte "10. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 27. septembra 2007, ob 14. uri - 2. DEL")
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti