Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

7. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo dne 19. junija 2003

DATUM OBJAVE 17. junij 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka : 062-02-1/2002
Datum : 9.6.2003V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002 in 25/2002) sklicujem 7. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 19. junija 2003 ob 14. uriv veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. seje mestnega sveta, ki je bila 22. 5. 2003

2. Poročilo o izvršenih sklepih 6. seje mestnega sveta z dne 22. 5. 2003

***MMA_FILE_1***

3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

***MMA_FILE_2***4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)

***MMA_FILE_3***

5. Občinske nagrade in priznanja (hitri postopek)

6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999 in srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999, za območje Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

***MMA_FILE_4***

7. Predlog odloka o lokacijskem načrtu za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov (prva obravnava)
Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za dostopno cesto do
centralnega odlagališča odpadkov (hitri postopek)

***MMA_FILE_5***

8. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za ureditveni načrt (občinski lokacijski načrt) industrijska cona Bukovica – Volčja Draga (hitri postopek)

***MMA_FILE_6***

9. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za zazidalni načrt (občinski lokacijski načrt) Parkovšče (hitri postopek)

***MMA_FILE_7***

10. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za spremembo zazidalnega načrta (občinski lokacijski načrt) Rožna Dolina III. (hitri postopek)

***MMA_FILE_8***

11. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za zazidalni načrt (občinski lokacijski načrt) ob železniški postaji v Novi Gorici (hitri postopek)

***MMA_FILE_9***

12. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za ureditveni načrt (občinski lokacijski načrt) Solkanski Soški park (hitri postopek)

***MMA_FILE_10***

13. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)***MMA_FILE_11***

14. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (hitri postopek)

***MMA_FILE_12***

15. Predlog sklepa o sprejemu poročila Politehnike Nova Gorica za leto 2002 (hitri postopek)

***MMA_FILE_13***

16. Predlog pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

***MMA_FILE_14***

17. Predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (hitri postopek)

***MMA_FILE_15***

18. Predlog sklepa o višini žepnine (hitri postopek)

***MMA_FILE_16***

19. Predlog sklepa o sklenitvi pogodbe o uporabi parkirnih avtomatov med družbo Mestne storitve d.o.o. ter lastnikom avtomatov LF 3M, Ljubljanska cesta 24a, Kranj (hitri postopek)

***MMA_FILE_17***

20. Predlog odloka o oglaševanju (prva obravnava)

***MMA_FILE_18***

21. Predlog odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Nova Gorica (prva obravnava)

***MMA_FILE_19***

22. Predlog sklepa o prodaji zemljišča del parc.št. 420/245 k.o. Kromberk (hitri postopek)

***MMA_FILE_20***

23. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc.št. 1537/6 in parc.št. 1537/18 k.o. Solkan (hitri postopek)

***MMA_FILE_21***

24. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nad zemljiščem parc.št. 2668/3 k.o. Solkan (hitri postopek)
Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča parc.št. 2668/3 k.o. Solkan za zemljišče parc.št. 1380/7 in parc.št. 1380/8 k.o. Solkan (hitri postopek)

***MMA_FILE_22***

25. Predlog sklepa o določitvi cene plina (hitri postopek)

26. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov.Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350 124.


Gradivo za 5. in 25. točko dnevnega reda boste prejeli na sami seji.ŽUPAN
Mirko Brulc
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti