Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

2. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 16. februarja 2023 ob 16. uri

DATUM OBJAVE 02. februar 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Mestni svet

Številka: 0110-0004/2023-1

Nova Gorica, dne 2. februarja 2022

 

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

 

v četrtek, 16. februarja 2023 ob 16. uri

v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 19. januarja 2023

2. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov v Nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet zavoda Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter obrazložitev

Predlog Sklepa o podaji mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica ter obrazložitev (gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno)

Sklep o imenovanju predstavnikov v strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Nova Gorica za mesto Nova Gorica in za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Nova Gorica za naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter obrazložitev

5. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank

Sklep o financiranju političnih strank ter obrazložitev

6. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (prva obravnava) ter obrazložitev

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Načrt razvojnih programov 2023 - 2026

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2023 - 2026

Kadrovski načrt Mestne občine Nova Gorica za leti 2023 in 2024

Kadrovski načrt Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, občine Ajdovščina in občine Brda za leti 2023 in 2024

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 ter obrazložitev

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči

Obrazec št. 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

Obrazec št. 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Nova Gorica v letu 2023

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (prva obravnava) ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

8. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Sklepa Sveta javnega zavoda za šport Nova Gorica

9. Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo

10. Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova Gorica.

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

 Samo Turel  

 Župan

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti