Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

36. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 24. marca 2022 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 10. marec 2022
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 0110-0003/2022-3
Nova Gorica, 10. marca 2022  

Mestna občina Nova Gorica
Mestni svet

Vabilo

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 36. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v četrtek, 24. marca 2022 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. februarja 2022

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2021

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021 za Mestno občino Nova Gorica in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 za Mestno občino Nova Gorica, ki ga je pripravil občinski energetski menedžer, zavod Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin na območju MONG za leto 2022 in o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG za leto 2022

8.    Predlog Sklepa o potrditvi predloga pogodbe o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

9.    Predlog Sklepa o potrditvi predloga Sporazuma o sodelovanju na projektu Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom občinske uprave in Javnega zavoda za šport Nova Gorica pripravljenim na podlagi Končnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra v Solkanu

11.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2022

12.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2034 k. o. Prvačina

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/17 k. o. Bate

14.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1290/19 k. o. Kromberk

15.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1283/12 k. o. Kromberk

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 5230/9 k. o. Šmihel

17.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava) (predlagatelj svetnik Marko Tribušon)


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.


dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti