Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

33. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 16. decembra 2021 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 02. december 2021
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0016/2021-3
Nova Gorica, 2. decembra 2021


V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 33. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 16. decembra 2021 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 18. novembra 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

Priloga
 
3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica ter obrazložitev

Predlog Sklepa o Imenovanju članov Nadzornega sveta Javnega Stanovanjskega Sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Predlog Sklepa o Imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Dijaški dom Nova Gorica

Predlog Sklepa o podaji mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja Osnovne šole Solkan ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

Predlog Sklepa o podaji mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja Elektrotehniške in računalniške šole Nova Gorica ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

6.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

I. Splošni del

I. Splošni del - obrazložitev

II. Posebni del

II. Posebni del – obrazložitev proračunski postavk

II. Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

III. Načrt razvojnih programov 2022 – 2025

III. Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2022 – 2025

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 po funkcionalni klasifikaciji

Kadrovski načrt Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda za leti 2022 in 2023

Kadrovski načrt Mestne občine Nova Gorica za leti 2022 in 2023

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Nova Gorica v letu 2022 ter obrazložitev

7.    Predlog Odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa sofinanciranja programov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

Sklep o sprejemu Letnega programa sofinanciranja programov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Letni program sofinanciranja programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2022

Sklep o sprejemu Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2022 ter obrazložitev


Predlog zapisnika 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (1. točka) vam bo posredovano naknadno.

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

   
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti