Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

32. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. novembra 2021 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 04. november 2021
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 0110-0015/2021-3
Nova Gorica, 4. november 2021

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 32. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 18. novembra 2021 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. oktobra 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga

Dodatni odgovori I

Dodatni odgovori II

Priloga

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Predlog Sklepa o seznanitvi s stanjem v družbi HIT d.d. Nova Gorica, z načrti razvoja družbe ter z novostmi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo

Sklep o seznanitvi s stanjem v družbi HIT d.d. Nova Gorica, z načrti razvoja družbe ter z novostmi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo ter obrazložitev

HIT d.d. Nova Gorica in Skupina HIT, letno poročilo za leto 2020

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo

Zakon o igrah na srečo – neuradno prečiščeno besedilo

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09091 – samooskrba Vipavske doline

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09091 – samooskrba Vipavske doline

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09.091 – samooskrba Vipavske doline

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09082 – izgradnja poslovno ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09082 – izgradnja poslovno ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk

Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru proračunske postavke 09082 – izgradnja poslovno – ekonomske cone Nova Gorica Kromberk

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

9.    Predlog Sklepa o potrditvi Elaboratov o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki

Sklep o potrditvi Elaboratov o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki ter obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica z dne 6. 10. 2021

Statut Javnega zavoda za šport Nova Gorica z dne 3.4.2017

Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica z dne 9. 5. 2018

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 829/1 k.o. Kromberk

Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 829/1 k.o. Kromberk ter obrazložitev

Izris PISO

13.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022 ter obrazložitev

15.    Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za parcele št. 674/16, 674/4 in 674/7 k.o. Nova Gorica

Sklep o lokacijski preveritvi za parcele št. 674/16, 674/4 in 674/7 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Elaborat lokacijske preveritve

Mobilnostni načrt za zunanji avditorij SNG Nova Gorica

Mnenje Ministrstva za okolje in prostor

Mnenje podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. v delu odvajanja in čiščenja odpadne vode

Mnenje podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. v delu vodooskrbe

Mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode

Mnenje Ministrstva za kulturo

16.    Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 470/5, 473/14, 473/19, 473/20, 473/21, 455/4, 485/52, 485/55 k.o. Nova Gorica

Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 470/5, 473/14, 473/19, 473/20, 473/21, 455/4, 485/52, 485/55 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Izris PISO

Podatki o parcelah

17.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 786/1 k.o. Trnovo.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 786/1 k.o. Trnovo ter obrazložitev

Izris PISO

 

Razširitev predloga dnevnega reda s točkami:

4.A - Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog Sklepa o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja zavoda Dom upokojencev Nova Gorica ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica ter obrazložitev


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti