Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

31. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v sredo, 20. oktobra 2021 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 06. oktober 2021
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 0110-0014/2021-3
Nova Gorica, 6. oktobra 2021

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 31. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v SREDO, 20. oktobra 2021 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnikov 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 16. septembra 2021 in 8. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 28. septembra 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori I

Dodatni odgovori II

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica ter obrazložitev

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Dopolnitvi Statuta zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Dopolnitvi Statuta zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica ter obrazložitev

Obrazložitev ustanovitve poslovne enote PE Pivka

Sklep o Dopolnitvi Statuta zavoda GOriška Lokalna Energetska Agencija – GOLEA z dne 2. 9. 2021

Statut zavoda GOriška Lokalna Energetska Agencija - GOLEA z dne 19. 4. 2012

7.    Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine (skrajšani postopek)

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine ter obrazložitev

Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine

8.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (skrajšani postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Posebni del

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Načrt razvojnih programov 2021 – 2024

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2021 – 2024

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – rebalans 2 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2021 – rebalans 2

9.    Poročilo o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje do septembra 2021

Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij za obdobje do september 2021 ter obrazložitev

Poročilo o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje do septembra 2021

10.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica ter obrazložitev

11.    Predlog Sklepa o določitvi programa brezplačnih prevozov za starejše kot dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena za Mestno občino Nova Gorica

Sklep o določitvi programa brezplačnih prevozov za starejše kot dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena za Mestno občino Nova Gorica ter obrazložitev

Dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena – brezplačni prevozi za starejše

12.    Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za parcele št. 126/9, 128/2, del 126/1, del 128/1, del 126/10 in del 128/3 vse k.o. Ravnica

Sklep o lokacijski preveritvi za parcele št. 126/9, 128/2, del 126/1, del 128/1, del 126/10 in del 128/3 vse k.o. Ravnica ter obrazložitev

Elaborat

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4903/22 k. o. Branik

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4903/22 k. o. Branik ter obraložitev

grafični prikaz (priloga k odl. o parcelaciji)

izris PISO

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti