Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Novogoriški župan Matej Arčon predstavil ključne projekte mestne občine v letošnjem letu

DATUM OBJAVE 01. februar 2018
VIR Mestna občina Nova Gorica

Na današnji seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica bo na dnevnem redu tudi predlog rebalansa proračuna za leto 2018. Ključne projekte, ki jih predlaga novogoriška občinska uprava, je na današnji novinarski konferenci predstavil župan Matej Arčon. Povedal je, da je predlog uprave usklajen s krajevnimi skupnostmi in naravnan k enakovrednemu razvoju podeželja in mesta. Projekti se bodo financirali tako z lastnimi sredstvi iz občinskega proračuna kot tudi s sofinanciranjem iz različnih evropskih virov. Največje povečanje proračunskih odhodkov je predvideno za področje gospodarstva, in sicer iz sedanjih 943.000 evrov na 3,1 milijona evrov. Kot glavni gospodarski projekt je župan napovedal odkup zemljišč za vzpostavitev gospodarske cone Meblo vzhod v višini 2 milijona evrov, ki ponuja možnost razvoja podjetništva, ustvarjanja novih delovnih mest, prenosa znanj in tehnologij. Na področju povezovanja gospodarstva, znanosti in kulture pa je župan napovedal prijavo projekta STARTS2B! Science+Technology+Arts 2 Business (Vozlišče kreativnih praks) na razpis za strateške projekte Slovenija-Italija, ki ga v mestni upravi skupaj z zunanjimi partnerji razvijamo že tri leta. Tem vsebinam bodo predvidoma namenjeni prostori nekdanjega Kemometala v Novi Gorici, ki jih mestna občina namerava odkupiti od Mercatorja. V ta namen je v rebalansu proračuna namenjenih 1,3 milijona evrov.

Med predlaganimi ključnimi projekti so projekti, ki so namenjeni posameznim delom mestne občine in projekti, ki so širšega, tudi regijskega pomena. Med slednjimi je poleg gospodarske cone Meblov vzhod in napovedanega odkupa prostorov Kemometala župan Matej Arčon napovedal začetek gradnje bazena v Novi Gorici, izvajanje projektov v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO, projekt Evropske prestolnice kulture 2025 in tudi zapiranje odlagalnega polja v Stari Gori v višini 400.000 evrov. Na območju Branika, Dornberka, Gradišča in Prvačine je napovedal nadaljevanje revitalizacije gradu Rihemberk v višini100.000 evrov, ureditev varne poti v šolo in energetsko sanacijo telovadnice v Braniku, nadaljevanje gradnje kanalizacije v Braniku v višini 200.000 evrov in obnovo mrliške vežice na pokopališču v Braniku v višini 100.000 evrov. Za opremo telovadnice v Dornberku namenjamo 100.000 evrov, za obnovo vrtca Dornberk 330.000 evrov in za obnovo ceste Dornberk–Oševljek 133.000 evrov. V Prvačini za obnovo poti Prvačina–Dornberk namenjamo 51.000 evrov, za kanalizacijo 70.000 evrov, za hišo aleksandrink pa 12.000 evrov. Za izgradnjo visokovodnega nasipa na reki Vipavi pa je predvidenih 57.000 evrov. Na območju Šempasa, Ozeljana in območja Osek - Vitovlje namenjamo 353.000 evrov za meteorno odvodnjo v Šempasu, za izgradnjo doma krajevne skupnosti v Oseku 419.000 €, za vodovod in krožno cesto v Vitovljah pa skupaj 135.000 evrov. Na Trnovsko-Banjški planoti nadaljujemo z gradnjo kanalizacije v Grgarju in z gradnjo vodovoda Sedovec v višini 440.000 evrov. Za začetek gradnje vrtca v Grgarju namenjamo 499.000 evrov, za čistilno napravo in kanalizacijo Lohke 90.000 evrov, za večnamenski objekt v Lokovcu pa 231.000 evrov.

Na območju mesta je predvidena vzpostavitev kolesarskega omrežja v višini 365.000 evrov in celovita prenova Cankarjevega naselja v višini 302.000 evrov. Začeli bomo s prvo fazo ureditve tržnice v višini 300.000 evrov in uredili urbano teraso v Borovem gozdičku v višini 140.000 evrov. V Kromberku za obnovo in razširitev ceste ob pokopališču namenjamo 100.000 evrov, za razširitev pokopališča 400.000 evrov in za kanalizacijo 200.000 evrov. V Solkanu pa je v višini 250.000 evrov predvidena dograditev kanalizacije. V proračunu so načrtovani tudi vsi predvideni odhodki za izvedbo projektov, izglasovanih v okviru participativnega proračuna v višini 250.000 evrov.

V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2018 so načrtovani prihodki v višini 36 milijonov evrov, odhodki pa skupaj z letnim odplačilom obstoječega dolga v višini 43 milijona evrov. Zadolževanje v višini 7 milijonov evrov je izključno namenjeno investicijam. Na odhodkovni strani je največje povečanje odhodkov poleg že omenjenega področja gospodarstva predvideno za področje izobraževanja, ki mu tako namenjamo 7,8 milijona evrov (zlasti iz naslova povečanja višine plač, samo v vrtcih za 700.000 evrov) in za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, ki mu namenjamo 6,3 milijona evrov. Na področju prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti pa odhodke povečujemo na 5,7 milijona evrov.

Župan je na novinarski konferenci povedal tudi, da bo mestnemu svetu skladno z večinskim mnenjem svetnic in svetnikov predlagal subvencioniranje cene omrežnine obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. S tem naj bi občane pri plačevanju cene položnice v povprečju razbremenili za 4 evre mesečno na položnico, in sicer od letošnjega 1. junija do 31. decembra. Odločitev za subvencioniranje predstavlja obremenitev letošnjega proračuna v višini 230.000 evrov. To je edina zakonsko dopustna možnost razbremenitve. Župan je ob tem poudaril, da je mestna občina v zadnjih letih v komunalno infrastrukturo vložila 90 milijonov evrov. Čisto okolje in kvalitetna pitna voda pa se odražata tudi na ceni. V primeru potrjene subvencije na mestnem svetu bo predlagan amandma, da se za znesek odobrene subvencije poveča zadolževanje.

 

Fotografije: Mateja Pelikan

 

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti