Predstavitev procesa sprejemanja in bistvenih vsebin predloga pokrajinske zakonodaje

Datum: 03.06.2021

Kraj: Nova Gorica

Državni svet Republike Slovenije je lokalne skupnosti seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok), ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020

Z osnutki pokrajinske zakonodaje strokovna skupina predlaga teritorialne členitve Republike Slovenije na pokrajine, ureditev pravnega statusa pokrajine, področja nalog pokrajine, organizacijo pokrajine, sodelovanje prebivalcev pri odločanju, pokrajinsko upravo, načela urejanja financiranja pokrajin, statut pokrajine In pokrajinske predpise, sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi organi in medsebojno sodelovanje pokrajin, postopek spremembe imena, sedeža in območja pokrajine, naloge pokrajine ter druge zadeve, pomembne za začetek dela pokrajin.

Novogoriška mestna občina pripravlja v sredo, 9. junija, ob 17. uri v konferenčni dvorani Pinta hotela Perla v Novi Gorici javni posvet o sprejemanju pokrajinske zakonodaje.

Pred javnim posvetom vas JUTRI, v četrtek, 3. junija 2021, vabimo na novinarsko konferenco, ki bo ob 9. uri v Zeleni dvorani novogoriške mestne občine. Predstavili vam bomo proces sprejemanja pokrajinske zakonodaje in bistvene vsebine predloga. Na njej bodo sodelovali:

  • dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica,
  • Tomaž Horvat, državni svetnik,
  • Jaka Fabjan, višji svetovalec župana.

Vljudno vabljeni in lep pozdrav.