Mladinski center Nova Gorica ustvarja za mlade in skupaj z mladimi

 

Mladinski center Nova Gorica v sklopu svojih aktivnosti za mlade in skupaj z mladimi pripravlja vrsto aktivnosti, ki dajejo mladim priložnost, prostor in podporo za ustvarjanje na različnih področjih. Tudi letos ne bodo manjkali tečaji, delavnice in predavanja v okviru neformalnega pridobivanja znanj in veščin za lažji vstop na trg dela in boljšo socialno vključenost. Z mednarodnimi izmenjavami mladih bodo spodbujali vključevanje v mednarodno in medkulturno mladinsko delo ter povečanje prostovoljstva med mladimi. Aktivnosti centra se bodo nadaljevale tudi med poletjem. Junija bodo tako pripravili že tradicionalno Knjižnico pod krošnjami, s katero skrbijo za dostopnost kulturne ponudbe in povečanje pismenosti med mladimi. Izvedli bodo tudi brezplačen program Poletje v mestu za mlade, namenjen mladim od 11. do 29. leta, z bogato ponudbo športnih in jezikovnih tečajev ter delavnic za osebnostno rast. Skozi celo leto pa dajejo mladim priložnost, da svoje znanje in veščine posredujejo drugim in tako spodbujajo sodelovanje in povezovanje ter solidarnost. Pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica deluje tudi e-Hiša, novogoriška hiša poskusov, ki ponuja zanimiv nabor poskusov, eksperimentalnic, delavnic za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti, tečajev robotike, pa tudi Festival znanosti in tehniške in naravoslovne dneve.

Mladinski center Nova Gorica je pobudnik in oblikovalec osnutka Strategije za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018–2023. Gre za strategijo, ki bo prispevala k celoviti ureditvi položaja mladih v mestni občini, nadgradnji podpornega okolja mladinskega organiziranja in mladinskega dela v mestni občini, zagotavljanju pogojev za kontinuirano sodelovanje mladih pri odločanju o pomembnih stvareh zanje v lokalni skupnosti ter pri razvoju lokalne mladinske politike za zagotavljanje pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti.

 

Mladinski center 2018_plakat

 

Kontakt:
Mladinski center Nova Gorica
Bazoviška ulica 4, Nova Gorica
05 333 40 20, 040 234 423
info@mc-novagorica.si
www.mc-novagorica.si