Mandat 2010 - 2014

Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

 • VIDA ŠKRLJ – predsednica,
 • MIRO KERŠEVAN – član,
 • STANKO ŽGAVC – član.

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica

 • ANDREJ OREL – predsednik,
 • JERNEJ KOVŠE – namestnik predsednika,
 • BORUT BAŠIN – član,
 • SREČKO HUMAR – namestnik člana,
 • MATEJ JAKIN –  član,
 • TANJA VONČINA – namestnica člana,
 • MOJCA ŠAVER –  članica,
 • IVAN VALETIČ – namestnik članice.
   

Komisiji za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica

 • Marjan Zahar, predsednik
 • Dejana Baša, članica
 • Kvirin Velikonja, član
 • Ana Zavrtanik Ugrin, članica 
 • Saša Golob, član

Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica

 • Franc Rojc, predsednik
 • Janko Krušič
 • Lilijana Brajlih
 • Tomaž Murovec
 • Ingrid Vuga
 • Evgen Pelicon
 • Matija Klinkon

ostali mandati