13. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 18. decembra 2007, ob 14. uri.

Datum: 11.12.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka: 900-2/2006

Nova Gorica, 10. december 2007V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 13. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov TOREK, 18. decembra 2007, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 12. seje mestnega sveta, ki je bila 22. novembra 20072. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov13. seja točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 12. seje mestnega sveta z dne 22. november 200713. seja točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja6. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2007 (hitri postopek)13. seja točka 613. seja točka 6-113. seja točka 6-213. seja točka 6-313. seja točka 6-47. Predlog odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (druga obravnava)13. seja točka 713. seja točka 7-18. Predlog odloka o OPPN Parkovšče (druga obravnava)13. seja točka 89. Predlog odloka o programu opremljanja za območje OPPN Parkovšče – I. faza (prva obravnava)13. seja točka 913. seja točka 9-110. Predlog pravilnika o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v MONG13. seja točka 1013. seja točka 10-113. seja točka 10-211. Predlog sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MONG13. seja točka 1113. seja točka 11-112. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 4620/16 in 4620/17 k.o. Branik13. seja točka 1213. seja točka 12-113. seja točka 12-213. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 29, 30, 31 in 33/1 k.o. Dornberk13. seja točka 1313. seja točka 13-114. Predlog sklepa potrditvi posameznega programa prodaje nepremičnega premoženja parc. št. *47/1, *47/3 in *47/2 k.o. Lokovec.13. seja točka 1413. seja točka 14-113. seja točka 14-2Mirko Brulc, l. r.

ŽUPAN


< Nazaj na seznam