23. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v TOREK, 21. decembra 2004 ob 14. uri

Datum: 13.12.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 13. 12. 2004VABILONa podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002) sklicujem 23. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV TOREK, 21. decembra 2004 ob 14. uriv veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o izvršenih sklepih 22. seje mestnega sveta, ki je bila 25. 11. 2004 in nadaljevanja 22. seje, ki je bila 29. 11. 200423_seja_tocka_12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov23_seja_tocka_34. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005 (druga obravnava)

Predlog letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 200523_seja_tocka_5_623_seja_tocka_5_723_seja_tocka_5_123_seja_tocka_5_223_seja_tocka_5_323_seja_tocka_5_423_seja_tocka_5_56. Predlog sklepa o potrditvi razvojnih programov MONG za obdobje 2005 -200823_seja_tocka_6_123_seja_tocka_6_423_seja_tocka_6_37. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica (prva obravnava)23_seja_tocka_7_123_seja_tocka_7_28. Predlog odloka o spremembi območij naselij Rožna Dolina, Kromberk, Loke in Ajševica (prva obravnava)23_seja_tocka_8_123_seja_tocka_8_2

9. Predlog pravilnika o izvajanju nalog predstavnika MONG v organih upravljanja javnih zavodov (druga obravnava)23_seja_tocka_910. Predlog sklepa o podaji soglasja k statutu javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica23_seja_tocka_10_223_seja_tocka_10_123_seja_tocka_10_3

11. Predlog sklepa o podaji pogojnega soglasja k statutu javnega zavoda Zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova Gorica23_seja_tocka_11_123_seja_tocka_11_312. Predlog pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka23_seja_tocka_12_223_seja_tocka_12_1

13. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o dejavnosti javnega podjetja KENOG Nova Gorica

Predlog sklepa o spremembi 10. člena statuta javnega podjetja KENOG14. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 512/2, 512/3 in 1384/2 k.o. Ravnica23_seja_tocka_14_123_seja_tocka_14_215. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 1520/6 k.o. Solkan

16. Predlog sklepa o nakupu nepremičnin in sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja

17. Predlog sklepa o prodaji nepremičnin parc. št. 1497/5, 1497/6, *156/3 in 156/5 k.o. Branik.23_seja_tocka_17_123_seja_tocka_17_2Zaradi kratkega roka med sklicema sej mestnega sveta in zaradi obširne razprave nam zapisnikov ni uspelo pravočasno pripraviti, zato vam ju bomo posredovali z gradivom za januarsko sejo.

Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 ali 3350-115.Mirko BrulcŽUPAN


< Nazaj na seznam