18. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 22. maja 2008, ob 14. uri. - 2. DEL

Datum: 15.05.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

15. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN MIP križišče18. seja točka 1516. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica18. seja točka 16

17. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Branik (prva obravnava)18. seja točka 17

18. seja točka 17-118. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Čepovan (prva obravnava)18. seja točka 18

18. seja točka 18-119. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Dornberk (prva obravnava)18. seja točka 19

18. seja točka 19-120. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Frana Erjavca (prva obravnava)18. seja točka 20

18. seja točka 20-121. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Milojke Štrukelj (prva obravnava)18. seja točka 21

18. seja točka 21-122. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Solkan (prva obravnava)18. seja točka 22

18. seja točka 22-123. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Šempas (prva obravnava)18. seja točka 23

18. seja točka 23-124. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o delovanju zavodov na področju višjega in visokega šolstva, ki delujejo na območju MONG18. seja točka 24

18. seja točka 24-1

18. seja točka 24-2

18. seja točka 24-3

18. seja točka 24-4

18. seja točka 24-518. seja točka 24-6

18. seja točka 24-7

18. seja točka 24-8

18. seja točka 24-9

18. seja točka 24-10

18. seja točka 24-1125. Predlog sklepa o brezplačni odsvojitvi nepremičnin za potrebe gradnje VDC18. seja točka 25

18. seja točka 25-126. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice na delu parc. št. 657/5 k.o. Nova Gorica18. seja točka 2618. seja točka 26-127. Predlog sklepa o podaji soglasja Goriškemu muzeju, da presežek prihodkov nad odhodki nameni za pokrivanje stroškov izdelavo dokumentacije18. seja točka 2728. Predlog poročila o delu komisije za mednarodne odnose v letu 200718. seja točka 2818. seja točka 28-118. seja točka 28-218. seja točka 28-318. seja točka 28-418. seja točka 28-518. seja točka 28-618. seja točka 28-718. seja točka 28-818. seja točka 28-918. seja točka 28-1018. seja točka 28-1118. seja točka 28-1218. seja točka 28-1318. seja točka 28-1418. seja točka 28-1518. seja točka 28-1618. seja točka 28-1718. seja točka 28-1818. seja točka 28-1918. seja točka 28-2018. seja točka 28-2118. seja točka 28-2218. seja točka 28-2318. seja točka 28-2429. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 182/6 in 183/3 k.o. Rožna Dolina18. seja točka 2918. seja točka 29-130.Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1351/35 k.o. Solkan.18. seja točka 3018. seja točka 30-118. seja točka 30-2

Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam