5. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 10. 7. 2008, ob 14. uri

Datum: 01.07.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 900-2/2006

Datum : 30. 6. 2008

V A B I L O

Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 5. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 10. julija 2008 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica
.Predlog dnevnega reda:

1. Obravnava poročila o 5 mesečnem izvrševanju proračuna MONG za leto 2008.Pobuda za sklic izredne seje MSIzvrševanje proračuna Mestne občine Nova Gorica v letu 2008Realizacija proračuna občine 1.1. do 31.5. 2008 - splošni delRealizacija proračuna občine 1.1. do 31.5. 2008 - posebni delLetni načrt razpolaganja s premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2008Mirko Brulc

župan


< Nazaj na seznam