2. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ponedeljek, 22. avgusta 2011, ob 16 uri

Datum: 19.08.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-13/2010

Nova Gorica, 19. avgust 2011V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 2. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov PONEDELJEK, 22. avgusta 2011, ob 16. uri, v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:1. Predlog sklepa o podaji negativnega mnenja za opravljanje igralniške dejavnosti na območju MMP VrtojbaSklep o podaji negativnega mnenja za opravljanje igralniške dejavnosti na območju MMP Vrtojba in obrazložitevPredstavitev projekta Center Sailaway2. Predlog sklepa o seznanitvi s predlogom za razširitev dnevnega reda skupščine HIT d.d. Nova GoricaSklep o seznanitvi s predlogom za razširitev dnevnega reda skupščine HIT d.d. Nova Gorica in obrazložitevDopis župana – Poziv k odstopu z mesta predsednika Nadzornega sveta HIT-a d.d.Dopis župana – Predlog za razširitev dnevnega reda skupščine z odpoklicem člana nadzornega sveta3. Predlog sklepa o podaji soglasja k brezplačni pridobitvi Rihemberškega gradu in dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2011.Sklep o soglasju k brezplačni pridobitvi nepremičnin in dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 ter obrazložitevMatej Arčon

ŽUPAN


< Nazaj na seznam