3. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 17. januarja 2012 ob 14. uri

Datum: 12.01.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka : 900-13/2010
Datum :   11. januar 2012  

 


V  A  B  I  L  O

 


Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem  3. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,  ki bo

 


v TOREK, 17. januarja 2012  ob 14. uri
v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 Predlog dnevnega reda:


1.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 (prva obravnava)
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 in obrazložitev

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 – splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2012 - 2016

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2012 in obrazložitev

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012 in obrazložitev

Kadrovski načrt za leti 2012 in 2013

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 in obrazložitev

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2012 - 2016

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 in obrazložitev

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 in obrazložitev

Kadrovski načrt za leti 2012 in 2013


2.    Predlog sklepa o potrditvi programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2012.

Sklep o potrditvi programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 in obrazložitev


Matej Arčon
ŽUPAN 


< Nazaj na seznam