4. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 17. julija 2012 ob 15. uri

Datum: 16.07.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka :  900-12/2012-1
Datum :   13. julij 2012  


V  A  B  I  L  O


Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 4. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,  ki bo

TOREK, 17. julija 2012 ob 15. uri, v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:


1.  Predlog Sklepa o potrditvi Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v CERO Nova Gorica.

Sklep o potrditvi aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v CERO Nova Gorica ter obrazložitev

Aneks št. 1 h koncesijski pogodbi za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v CERO Nova Gorica

Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij glede zagotovitve prehodne obdelave mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Koncesijska pogodba za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Matej Arčon
ŽUPAN


< Nazaj na seznam