6. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 4. decembra 2012 ob 16. uri

Datum: 30.11.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka :  900-19/2012-1

Nova Gorica,  30. novembra 2012  

V  A  B  I  L  O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 6. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v TOREK, 4. decembra 2012 ob 16. uri  v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Investicijski program – Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica, izvleček

2. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu MONG za leto 2013  (hitri postopek)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 in obrazložitev

Obrazložitev Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Spremembe proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – splošni del

Spremembe proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2013 - 2016


Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam