Nadaljevanje 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 24. septembra 2013 ob 14. uri

Datum: 20.09.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-11/2013-27
Nova Gorica,  20. septembra 2013

 

V A B I L O

 

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem nadaljevanje 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

 

v TOREK, 24. septembra 2013 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.

 

NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:

7.    Predlog Obvezne razlage 35. e člena Odloka o PUP za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice

Obvezna razlaga 35. e člena Odloka o PUP za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice

7A Predlog obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče ter obrazložite   

Izsek iz odloka

7B Predlog obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče  ter obrazložitev

Izsek iz odloka

8.    Predlog Pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je MONG

Pravilnik o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je Mestna občina Nova Gorica ter obrazložitev

Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih
prejemkov direktorjev


Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti
Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD)9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi z večletnim finančnim okvirjem Evropske unije za obdobje 2014 – 2020

Sklep o seznanitvi z večletnim finančnim okvirjem Evropske unije za obdobje 2014 – 2020 ter obrazložitev

Predstavitev večletnega finančnega okvirja Evropske unije (VFO EU) in kohezijske politike za obdobje 2014-2020


11.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 javnega podjetja KENOG d.o.o.

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 javnega podjetja KENOG d.o.o. ter obrazložitev

Kenog d.o.o. Letno poročilo 2012

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica ter obrazložitev

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica Poročilo o delu za leto 2012

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica Ajpes finančni podatki

13.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MONG 

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Nova Gorica - besedilni del

 

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Nova Gorica - obrazložitev

14.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra in statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1061/5 k.o. Trnovo, parc. št. 2506/9 k.o. Banjšice, parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice, parc. št. 1570/2 k.o. Prvačina, parc. št. 2297/4 k.o. Čepovan in parc. št. 2297/5 k.o. Čepovan

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra in statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1061/5 k.o. Trnovo, parc. št. 2506/9 k.o. Banjšice, parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice, parc. št. 1570/2 k.o. Prvačina, parc. št. 2297/4 k.o. Čepovan in parc. št. 2297/5 k.o. Čepovan ter obrazložitev

Grafične priloge :

Parcela parc. št. 1061/5 k.o. Trnovo

Parcela parc. št. 2506/9 k.o. Banjšice

Parcela parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice

Parcela parc. št. 1570/2 k.o. Prvačina

Parcela parc. št. 2297/4 k.o. Čepovan

Parcela parc. št. 2297/5 k.o. Čepovan 
Matej Arčon
ŽUPAN
 

 


< Nazaj na seznam