Konstitutivna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v sredo, 5. novembra 2014 ob 16. uri

Datum: 30.10.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-14/2014-1
Nova Gorica,  28. oktober 2014

V A B I L O

Na podlagi 21. in 23. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 7. ter 8. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem konstitutivno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki b

v SREDO, 5. novembra 2014 ob 16. uri v veliki dvorani MONG.

Dnevni red:

1. Poročilo občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev

Poročilo

2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov mestnega sveta

4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

5. Slovesna zaprisega in nastopni govor župana

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Matej Arčon
ŽUPAN

 

 

 

 


< Nazaj na seznam