1. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 25. novembra 2014 ob 16. uri

Datum: 19.11.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-21/2014-1
Nova Gorica,  17. november 2014   V  A  B  I  L  ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12)  sklicujem 1. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v TOREK, 25. novembra 2014 ob 16.00 uri 
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika konstitutivne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 5. novembra 2014

2.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2014 (hitri postopek).  

Odlok o rebalansu proračuna MONG za leto 2014

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2014 – 2017

Rebalans letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG za leto 2014

Rebalans letnega načrta pridobivanja s stvarnim premoženjem MONG za leto 2014Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.Matej Arčon
ŽUPAN


 


< Nazaj na seznam