2. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 12. decembra 2014 ob 14. uri

Datum: 10.12.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-23/2014-1
Nova Gorica,  9. december 2014    

V  A  B  I  L  O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12)  sklicujem

2. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,
ki bov PETEK, 12. decembra 2014 ob 14.00 uri v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 25. novembra 2014

2. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Osnovna šola Dornberk ter sklep o imenovanju nadomestne predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Osnovna šola Dornberk in obrazložitev   

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice organizacijske enote Biotehniška šola v Šolskem centru Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja organizacijske enote Višje strokovne šole v Šolskem centru Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov v odbor za prostor ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov v odbor za gospodarstvo ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov v odbor za kulturo, šolstvo in šport ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov v odbor za socialno varstvo in zdravstvo ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov v odbor za krajevne skupnosti ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov v statutarno-pravno komisijo ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov v komisijo za peticije in enake možnosti ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov komisijo za nagrade, priznanja in odlikovanja ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov v Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev


Matej Arčon
župan

 

 

 

 

 

 


< Nazaj na seznam