8. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ponedeljek, 8. maja 2017 ob 16. uri

Datum: 05.05.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-16/2017-1
Nova Gorica, 4. maj 2017     

 


V  A  B  I  L  O

 

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in št. 77/16) sklicujem 8. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

 

v PONEDELJEK, 8. maja 2017 ob 16.00 uri  
v veliki dvorani MONG.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog Sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica.   

Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica ter obrazložitev


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 

 


< Nazaj na seznam