9. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 12. oktobra 2017 ob 16. uri

Datum: 06.10.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-20/2017-1
Nova Gorica, 6. oktobra 2017    


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in 77/16) sklicujem 9. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 12. oktobra 2017 ob 16.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Volitve predstavnikov MONG (elektorjev)  v volilnem telesu 12. volilne enote za volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov
Volitve predstavnika MONG za določitev kandidature za člana državnega sveta v 12. volilni enoti – predstavnika lokalnih interesov.

Seznam kandidatur elektorji in kandidat za DS

 


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam