10. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v sredo, 13. decembra 2017 ob 18. uri

Datum: 08.12.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-24/2017-1
Nova Gorica, 8. decembra 2017    

 

V A B I L O

 

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in 77/16) sklicujem 10. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v SREDO, 13. decembra 2017 ob 18.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog Sklepa o imenovanju predstavnice MONG v svet zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Spošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica ter obrazložitev

 


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

                                                               Matej Arčon
               ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam