1. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 31.1.2019 ob 16. uri

Datum: 28.01.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-6/2019-1
Nova Gorica, 28. januar 2019     

 

V  A  B  I  L  O

 

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 1. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

 

v ČETRTEK, 31. januarja 2019 ob 16. uri  
v veliki dvorani MONG.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. decembra 2018

2.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju odbora za prostor ter obrazložitev

Sklep o imenovanju odbora za gospodarstvo ter obrazložitev

Sklep o imenovanju odbora za kulturo, šolstvo in šport ter obrazložitev

Sklep o imenovanju odbora za socialno varstvo in zdravstvo ter obrazložitev

Sklep o imenovanju odbora za krajevne skupnosti ter obrazložitev

Sklep o imenovanju statutarno-pravne komisije ter obrazložitev

Sklep o imenovanju komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja ter obrazložitev

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada MONG in sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnice v svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika v svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Šolski center Nova Gorica ter sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika ter obrazložitev

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev


3.    Predlog Sklepa o potrditvi Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2019.  

Sklep o potrditvi Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 


dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam