2. izredna seja Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. junija 2019 po zaključku redne seje

Datum: 14.06.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-34/2019-1
Nova Gorica, 13. junij 2019     

 

V  A  B  I  L  O

 

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 2. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

 

v ČETRTEK, 20. junija 2019 po zaključku redne seje    
v veliki dvorani MONG.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (skrajšani postopek).   

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

Obrazložitev rebalansa proračuna MONG za leto 2019

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2019 – 2022

Zbirnik – rebalans 1  2019

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 rebalans 1

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 rebalans 1

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 


                                dr. Klemen Miklavič  
                                   ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam