4. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ponedeljek, 2. decembra 2019 ob 17. uri

Datum: 25.11.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-42/2019-1
Nova Gorica, 25. november 2019  

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 4. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

 

v PONEDELJEK, 2. decembra 2019 ob 17. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 


Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 (prva obravnava)
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Obrazložitev predloga proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2020 – 2023

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Obrazložitev predloga proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2021 – 2024

Sklep o sprejemu Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

 

2.    Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda (prva obravnava).

Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda ter obrazložitev

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 

 


                                                        dr. Klemen Miklavič  
     ŽUPAN

 

 


< Nazaj na seznam