Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

DatumNaslov
26.03.2010Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet Javnega zavoda za šport Nova Gorica
27.01.2010Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
24.12.2009Predlogi kandidatur za imenovanje članov Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
26.11.2009Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica
06.11.2009Predlogi kandidatur za imenovanje po enega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica in v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica
08.10.2009Predlogi kandidatur za imenovanje enega predstavnika MONG v Svet zavoda Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica ter enega predstavnika MONG v Svet zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
21.08.2009Predlogi kandidatur za imenovanje treh predstavnikov MONG v Svet zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter treh članov v Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
17.08.2009Predlogi kandidatur za imenovanje treh predstavnikov MONG v Svet zavoda OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
27.07.2009Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana odbora za gospodarstvo
16.06.2009Predlogi kandidatur za svet zavoda OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica in svet zavoda SNG Nova Gorica
<< 1. . . . .5678910111213 >>