Vabilo na 30. sejo odbora za zadravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 18. novembra 2013 ob 17. uri

Datum: 15.11.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

 

Mestna občina Nova Gorica
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo

 

Številka: 900-5/2011-78
Nova Gorica, 15. novembra 2013

  

V A B I L O

  

Sklicujem 30. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v

PONEDELJEK, 18. novembra 2013 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlagan dnevni red:

1.            Potrditev zapisnika 29. seje odbora, ki je bila 14. 10. 2013

2.            Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2014 (prva obravnava)

3.            Predlog Sklepa o seznanitvi z osnutkom dokumenta EZTS GO –             Strateški načrt Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO 2014-2020

4.            Analiza stroškov javnega zavoda za pomoč na domu v primerjavi s sedanjo organiziranostjo

5.            Razno.  

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Tomaž Horvat                                                                                                        PREDSEDNIK                                      

 

VABLJENI:

  • župan
  • člani odbora
  • načelniki – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam