Vabilo na 42. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v torek, 4. februarja 2014 ob 15.30 uri

Datum: 31.01.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

 

Številka: 900-15/2010-229
Nova Gorica, 31. januarja 2014

 

 

V A B I L O

 

Sklicujem 42. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v

 

TOREK, 4. februarja 2014, ob 15.30 uri

v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

 

Predlagan dnevni red:

Potrditev zapisnika 41. seje komisije, ki je bila 14. 1. 2014 Imenovanje predstavnika MONG v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica Imenovanje nadomestnega predstavnika MONG v svet zavoda OŠ Branik Razno.

 

 

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 


Stanko Žgavc                                                                                                           PREDSEDNIK

 

VABLJENI:

člani komisije župan

 


< Nazaj na seznam