Vabilo na 31. sejo statutarno-pravne komisije, ki bo v ponedeljek, 3. februarja 2014 ob 14.00 uri

Datum: 06.02.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

 

Statutarno-pravna komisija

 

Številka: 900-8 /2011-75
Nova Gorica, 31. januarja 2013

 

V A B I L O


Sklicujem 31. sejo statutarno-pravne komisije, ki bo v

 

PONEDELJEK, 3. februarja 2014 ob 14.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

 

Predlagan dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 30. seje komisije, ki je bila 6. 1. 204
  2. Seznanitev z dopisoma za popravo predloga obvezne razlage
  3. Obravnava pobude svetnice Patricije Šulin
  4. Obravnava pobude svetnice Kaje Draksler
  5. Razno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

 

 

                                                                                                           Patricija Šulin

                                                                                                         PREDSEDNICA

 

 

 

 

VABLJENI:

župan

člani komisije

 


< Nazaj na seznam