Vabilo na 32. sejo statutarno-pravne komisije, ki bo v ponedeljek, 3. marca 2014 ob 12.30 uri

Datum: 25.02.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

 

Mestni svet
Statutarno-pravna komisija

 

Številka: 900-8 /2011-78
Nova Gorica, 24. februarja 2014

 

V A B I L O

  

Sklicujem 32. sejo statutarno-pravne komisije, ki bo v

 

PPONEDELJEK, 3. marca 2014 ob 12.30 uri                            
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 31. seje komisije, ki je bila 3. 2. 2014

2. Obravnava dopisa družbe GORICA INVEST d.o.o.

3.  Obravnava pobud svetnikov Valterja Vodopivca in Tomaža Belingarja

4.  Razno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

 

Patricija Šulin
PREDSEDNICA

 

 

 

 

VABLJENI:

župan

člani komisije

k točki 1: predstavnik družbe Gorica invest,

in Niko Jurca, načelnik

 


< Nazaj na seznam