Vabilo na 44. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Datum: 07.04.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja


Številka: 900-15/2010-233
Nova Gorica, 4. aprila 2014V A B I L O


Sklicujem 44. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


TOREK, 8. aprila 2014, ob 15.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 43. seje komisije, ki je bila 27. 3. 2014
2.    Nadaljevanje s postopkom imenovanja direktorja javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica
3.    Imenovanje predstavnikov MONG v svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica
4.    Razno.Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.Stanko Žgavc
PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam