Vabilo na 36. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo

Datum: 14.04.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVETA
Odbor za socialno varstvo
 in zdravstvoŠtevilka: 900-5/2011-93
Nova Gorica, 11. april 2014


V A B I L O


Sklicujem 36. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo vPONEDELJEK, 14. aprila 2014 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 35. seje odbora, ki je bila 17. 3. 2014
2.    Predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2013
3.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2014 (hitri postopek)
4.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Goriška lekarna Nova Gorica (prva obravnava)
5.    Razno.  Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.
Tomaž Horvat
PREDSEDNIK                                      

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    načelniki – pripravljavci gradiva
 


< Nazaj na seznam