Vabilo na 36. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport

Datum: 14.04.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo  in šport


Številka: 900-4/2011
Nova Gorica, 11. aprila 2014


V A B I L O


Sklicujem 36. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v



SREDO, 16. aprila 2014 ob 15.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.




Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 35. seje odbora, ki je bila 19. 3. 2014
2.    Poročilo o neizvršenih sklepih odbora
3.    Predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2013
4.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2014 (hitri postopek)
5.    Informacija o stanju projektov s področja družbenih dejavnosti
6.    Razno.  



Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.



Tomaž Torkar
PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    načelniki - pripravljavci gradiva
 


< Nazaj na seznam