Vabilo na 3. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 2. februarja 2015 ob 16.30 uri

Datum: 02.02.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

Odbor za socialno varstvo in zdravstvoŠtevilka: 900-29/2014-4
Nova Gorica, 30. januarja 2015V A B I L O


Sklicujem 3. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo vPONEDELJEK, 2. februarja 2015 ob 16.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlagan dnevni red:


1.    Potrditev zapisnika seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 12. 1. 2015
2.    Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2015 (druga obravnava)
3.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
4.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v MONG (hitri postopek)
5.    Razno  Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


mag. Lara Beseničar Pregelj
PREDSEDNICA
VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    načelniki – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam