Vabilo na 3. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v torek, 3. februarja 2015 ob 16.30 uri

Datum: 02.02.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-28/2014-4
Nova Gorica, 30. januarja 2015

V A B I L O


Sklicujem 3. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


TOREK, 3. februarja 2015 ob 16.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika seje odbora za kulturo, šolstvo in šport 13. 1. 2015
1.    Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2015 (druga obravnava)
2.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG (hitri postopek)
3.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2015
4.         Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v MONG (hitri postopek)
5.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v letu 2015
6.    Predlog Sklepa o izhodiščih za sklenitev sporazuma o prostorski umestitvi kampusa Univerze v Novi Gorici
7.    Analiza stanja visokega šolstva in strategija razvoja visokega šolstva v MONG do leta 2020 
8.    Informacija v zvezi s podajo predlogov za člane strokovne komisije za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov, strokovne komisije za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture in strokovne komisije za sofinanciranje letnega programa športa
9.    Razno.  


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.
 

 


Tatjana Krapše
PREDSEDNICAVABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    načelniki – pripravljavci gradiva
 


< Nazaj na seznam