Vabil na 3. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v sredo, 4. februarja 2015 ob 16.00 uri

Datum: 02.02.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-27/2014-
Nova Gorica, 30. januarja 2015


V A B I L O


Sklicujem 3. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


SREDO, 4. februarja 2015 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 14. 1. 2015
2.    Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2015 (druga obravnava)
3.    Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
4.    Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanje odpadnih voda
5.    Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe (druga obravnava)
6.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi št. 478-137/2007-32 za obdobje pet let 
7.    Razno.  Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.
 Tomaž Jug
PREDSEDNIK

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    načelniki – pripravljavci gradiva
 


< Nazaj na seznam