2. seja statutarno-pravne komisije, ki bo v torek, 31. marca 2015 ob 15.30 uri

Datum: 30.03.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Statutarno-pravna komisija

 

 

Številka: 900-14/2015-2
Nova Gorica, 27. marca 2015

 

V A B I L O

 

Sklicujem 2. sejo statutarno-pravne komisije, ki bo v

TOREK, 31. marca 2015 ob 15.30 uri

v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlagan dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 1. seje statutarno-pravne komisije z dne 19. 2. 2015
  2. Predlog Obvezne razlage Občinskega prostorskega načrta MONG
  3. Nezadovoljstvo s prejetim odgovorom svetnika Valterja Vodopivca
  4. Obravnava pobude svetnika Gregorja Veličkova
  5. Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Jožef Leban
PREDSEDNIK

 

VABLJENI:

  • župan
  • člani komisije


< Nazaj na seznam