15. seja komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja, ki bo v sredo, 16. maja 2018 ob 16.00 uri

Datum: 15.05.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za nagrade, priznanja
in odlikovanja

 

Številka: 900-18/2015-30
Nova Gorica, 14. marca 2018

 

V A B I L O


Sklicujem 15. sejo komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja, ki bo v

 

SREDO, 16. maja 2018, ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 14. seje komisije z dne 28. 3. 2018
2.    Odpiranje prispelih prijav na razpis za podelitev priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
3.    Razno.

 


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

 


                                            Karmen Saksida
                                            PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije

 


< Nazaj na seznam