31. seja odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 21. maja 2018 ob 16.30 uri

Datum: 18.05.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo
in zdravstvo

 

Številka: 900-29/2014-82
Nova Gorica, 18. maja 2018


V A B I L O

Sklicujem 31. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 21. maja 2018 ob 16.30 uri
v zeleni  dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Potrditev zapisnika 30. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 16. 4. 2018
2.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (prva obravnava)
3.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                mag. Lara Beseničar Pregelj
                                           PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam