37. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v četrtek, 7.6.2018 ob 17. uri

Datum: 06.06.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-27/2014-79
Nova Gorica, 4. junija 2018


V A B I L O


Sklicujem 37. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


ČETRTEK, 7. junija 2018 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 36. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 23. 5. 2018
2.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (prva obravnava).   
3.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                              Tomaž Jug
                                            PREDSEDNIK

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam