32. seja odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 18. junija 2018 ob 16.30 uri

Datum: 15.06.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo
in zdravstvo

 

Številka: 900-29/2014-84
Nova Gorica, 15. junija 2018


V A B I L O

Sklicujem 32. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 18. junija 2018 ob 16.30 uri
v zeleni  dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1. Potrditev zapisnika 31. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 21. 5. 2018
2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (skrajšani postopek)  
3. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017
4. Predlog Sprememb in dopolnitev Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica
5. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne družinske medicine (prva obravnava)
6. Razno.

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

        mag. Lara Beseničar Pregelj
                   PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
• župan
• člani komisije
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam