17. seja komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja, ki bo v ponedeljek, 18. junija 2018 ob 15.00 uri

Datum: 15.06.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij


MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za nagrade, priznanja
in odlikovanja

 

Številka: 900-18/2015-34
Nova Gorica, 15. junija 2018

 

V A B I L O


Sklicujem 17. sejo komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja, ki bo v

 

PONEDELJEK, 18. junija 2018, ob 15.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 16. seje komisije z dne 12. 6. 2018
2. Odločanje o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
3. Razno.

 


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 


                    Karmen Saksida
                    PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
• župan
• člani komisije


< Nazaj na seznam