14. seja statutarno-pravne komisije, ki bo v torek, 10. julija 2018 ob 15:00 uri

Datum: 05.07.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Statutarno-pravna komisija

 

Številka: 900-14/2015-35
Nova Gorica, 5. julija 2018

 

V A B I L O

 

Sklicujem 14. sejo statutarno-pravne komisije, ki bo v

 

TOREK,10. julija 2018 ob 15.00 uri
v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica
.

 


Predlagan dnevni red:


1. Potrditev zapisnika 13. seje statutarno-pravne komisije z dne 5. 12. 2017
2. Obravnava pobude arhitekta Aleša Vidiča za obvezno razlago 76. člena Odloka o OPN Mestne občine Nova Gorica
3. Razno.

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 


                                                                                          Jožef Leban
                                                                                         PREDSEDNIK

 

 

VABLJENI:
• župan
• člani komisije
• oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo


< Nazaj na seznam