3. seja odbora za krajevne skupostni, ki bo v sredo, 19. junija 2019 ob 18. uri

Datum: 14.06.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za krajevne skupnosti

 

Številka: 900-14/2019-4
Nova Gorica, 14. junija 2019

 

V A B I L O


Sklicujem 3. sejo odbora za krajevne skupnosti, ki bo v


SREDO, 19. junija 2019 ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 2. seje odbora za krajevne skupnosti, ki je bila 16. 4. 2019
2.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (skrajšani postopek)
3.    Razno.

 

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Anton Harej                                                            
PREDSEDNIK

 


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam