6. seja odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 22. julija 2019 ob 16. uri

Datum: 19.07.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo

 

Številka: 900-18/2019-11
Nova Gorica, 19. julija 2019


V A B I L O


Sklicujem 6. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 22. julija 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Potrditev zapisnika 5. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 17. 6. 2019
2.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019
3.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

          Vida Škrlj
          PREDSEDNICA


VABLJENI:
• župan
• člani komisije
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam