4. seja odbora za krajevne skupnosti, ki bo v sredo, 24. julija 2019 ob 18. uri

Datum: 19.07.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za krajevne skupnosti

 

Številka: 900-14/2019-6
Nova Gorica, 19. julija 2019

 

V A B I L O


Sklicujem 4. sejo odbora za krajevne skupnosti, ki bo v


SREDO, 24. julija 2019 ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 3. seje odbora za krajevne skupnosti, ki je bila 19. 6. 2019
2.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019
3.    Razno.

 

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


    Anton Harej                                                             
    PREDSEDNIK

 


VABLJENI:
• člani komisije
• župan
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam